FORELVIJVER ALTIJD BEET
RUITERSTRAAT 58
9130 VERREBROEK


DEFINITIEF GESLOTEN

Beste vissers, leden en vrienden,

Zoals U weet of gehoord hebt, zijn alle constructies aan en om de vijver door de eigenaar in de jaren 2009 tot 2013 illegaal geplaatst. Niets is vergund of is aangevraagd geweest.
Dit is dus niet in overeenkomst met de aan - verkoopbelofte die ik heb getekend in 2013. Er is dan ook geen zekerheid dat alles zal mogen blijven bestaan zoals de vijver er nu bij ligt en de gebouwen er rondom.
In 2017 is de eigenlijke verkoop ( notariële akte ) gepland maar aangezien er mij geen zekerheid kan gegeven worden wat er misschien mag blijven op het domein, zie ik af van deze aankoop.

Om deze reden sluit de vijver vervroegd op 8 november.

Dank voor het begrip. En dank aan alle trouwe vissers die ik heb mogen leren kennen in de voorbije jaren.

Bart